Juhani Räsänen

Arkkipiispan homokanta päätti uniikin dialogin

Kirkkoamme jakava kiista uhkaa myös ekumeenisia suhteita. 44 vuotta kestäneet menestykselliset oppikeskustelut Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon välillä päättyivät vuonna 2014 homoseksuaalisuutta koskeneisiin näkemyseroihin.

Kotimaa Pro -verkkolehden artikkelissaan Venäläisneuvottelut loppuivat homoseksuaalisuuteen (9.11.2016) toimittaja Jussi Rytkönen referoi Tomi Karttusen ja Heta Hurskaisen katkeamisprosessia analysoivia artikkeleita Teologisessa Aikakauskirjassa 4/2016. Rytkönen toteaa: Vuosikymmeniä kestäneen dialogin katkeaminen oli ekumeeninen uutispommi Suomessa ja muuallakin.

Oikeutetun erilaisuuden rajoja etsimässä -artikkelin alussa Tomi Karttunen kuvaa dialogin merkittävyyttä. Keskustelut eivät ole olleet tärkeitä vain kirkkojen kahdenvälisille suhteille, vaan vaikuttivat ekumeenisiin keskusteluihin ortodoksien, roomalaiskatolisten, anglikaanien, metodistien ja helluntailaisten kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ainutlaatuiseksi dialogin teki myös se, että se oli ainoa kahdenvälinen teologinen vuoropuhelu Venäjän ortodoksisen kirkon ja luterilaisen kirkon välillä, minkä vuoksi keskustelu oli Luterilaisen maailmanliiton seurannassa.

Tätä taustaa vasten neuvottelujen katkeaminen antaa aiheen useampaankin analyysiin. Karttusen ja Hurskaisen artikkelit valottavat neuvottelujen katkeamisprosessin vaiheita monipuolisesti, mutta varovat tekemästä ilmeisiä johtopäätöksiä tapahtumien syistä.

Venäläisten muuttunutta suhtautumista suomalaiseen neuvotteluosapuoleen selittää epäluottamus, jonka syynä oli piispainkokouksen vuonna 2011 antama ohje pastoraalisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden ”puolesta ja kanssa”. Naapurien epäluottamus oli ymmärrettävää, koska ohje oli lähtökohtaisesti kompromissi, jolla haluttiin sovitella eri tavoin ajattelevien piispojen näkökantoja ja joka oli herättänyt alusta lähtien epäluuloja ja ristiriitoja myös oman kirkkomme sisällä.

Karttusen mukaan oppikeskustelujen päättymisen syy ei kuitenkaan ollut piispainkokouksen hyväksymä parisuhderukous sinänsä, vaan se, miten ohjetta käytännössä tulkitaan kirkon virallisen seksuaali- ja avioliitto-opetuksen valossa.

Arkkipiispa Kari Mäkisen kirkon voimassa olevasta avioliitto-opetuksesta poikkeava linja vaikutti ratkaisevasti ekumeenisiin keskusteluihin. Tämä tuli ilmi esimerkiksi siinä, että hän ei tahtonut antaa yhteistä lausuntoa, vaikka se olisi ollut sopusoinnussa kirkkomme nykykäsityksen kanssa.

Heta Hurskaisen artikkelin Mistä keskustellaan ja millä tavalla? mukaan neuvotteluihin osallistunut piispa Seppo Häkkinen edusti toista linjaa. Neuvotteluteknisiin syihin vedoten arkkipiispa kuitenkin esti piispa Häkkisen valmistelelutyön, joka tähtäsi oppineuvottelujen jatkumiseen.

Arkkipiispa Mäkisen rooli dialogin katkeamisessa on kiistaton. Jatkopohdintaan jää, perustuiko hänen toimintansa taitamattomuuteen, vai oliko kyseessä tarkoituksellinen hanke suhteiden katkaisemiseksi. Myönteinen vastaus kumpaan tahansa kysymykseen pakottaa kysymään: onko arkkipiispa tehtäviensä tasalla?

 

https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/venalaisneuvottelut-loppuivat-homose...

Teologinen Aikakauskirja 4/2016

Tomi Karttunen: Oikeutetun erilaisuuden rajoja etsimässä̈: Suomen evankelis-luterilaisen ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppineuvottelujen keskeytymisen arviointia

Heta Hurskainen: Mistä keskustellaan ja millä tavalla? Suomen evankelis-luterilaisen ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppineuvottelujen päättyminen ekumeenisen metodin näkökulmasta

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Tarvittaisiinko lutherilaisessa kirkossa taas uskonpuhdistus? Onko se maallistunut ja hairahtunut Raamatusta ajan harhapoluille?

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Jos dialogin edellytys on meidän luterilaisten tanssiminen Venäjän vanhoillisten ortodoksien pillin mukaan, niin dialogi heidän kanssaan on tarpeetonta.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

En kyllä kaipaa aikaan 2014, jolloin uskonnot yhdessä kävivät yhteistä uskonnottomien vihollista kohtaan aika rankalla asenteella. Riidelkööt keskenään, kunhan eivät mun kanssa!

Vesa Leinonen

Hyvä pointti Juhani.

ELK Arkki piispa ei ole Jeesuksen opetus lapsi.
Sen voi hyvin helposti todistaa raamatun opetuksesta.

Jeesuksen ja Abrahamin lapset.

Johannes 8: 31.
31. "Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. 32 Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita." 33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?" 34 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.”

Kristuksen kirkko ei ole tarkoitettu olemaan liitetty valtioon.

Valtion on maallinen instituutio.

Valtion päättäjät koostuvat ihmisistä, ihmiset ketkä eivät kaikki ole uskovaisia.
Eikä aito uskonto pakota ihmisiä uskomaan, se pitää on henkilökohtainen valinta.

Johannes 14: 23.
23. "Jeesus vastasi:
"Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. 24 Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani -- mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt."

Luojan tuntemisesta on tullut paljon tietoja viime 3450 vuoden ajalta.

Ihmisten pitkä kokemus tarina maan päällä, sen johdosta on tuottanut 66 kirjaa, 40 kirjoittajaa.

Israel on ollut alusta lähtien keskeisessä roolissa, miksi?
Siksi että he ovat olleet aidosti kiinnostuneet oikeudenmukaisuudesta, älyllisestä teoriasta mikä on maailman ja ihmisen alku seuraus?

Ihminen on ollut pitkänaikaa perusteellisesti eksynyt, vailla tietoa, valtavan laajan avaruuden tilan keskellä, kuin pöly hiukkanen maan päällä tuulen puuskan viemänä, ilma suunta tajua tai tietoa missä menee.

Ihminen usein pettää itsensä oman tajunnan rakentamisen kautta, rakentaa itselle oman mielen rakenteet, oman halujen ja tahdon perustalle.

Ihminen pettää ensiksi itsensä, sitten hakee seuraa saadakseen toisia uskomaan samaan harhauskoon.

Raamatun 66 kirjaa ei ole itsepetosta, siellä on tietoisesti etsitty totuutta, harhaopit olivat ankarasti tuomittu.

Ihmisen itsepetos johtaa harhaoppiin, yksi lääke ihmisen itsepetokselle oli luopua omista haluista ja omasta tahdosta, se on helppo sanoa, mutta vaikeampi toteuttaa. Suuri apu siihen on 66 raamatun kirjaa, siinä kaikessa kirjotuksissa on ollut 40 kirjoittajaa. Jokaisella kirjoittajalla on ollut tajunta, enemmän tai vähemmän.

Minne se tajunta on ollut suunnattu?

Oliko heidän tajunnan kohde omat halut? Omat himot? Kunnia? Valta? Voima? Vai mikä?
Aabel, Nooa, Jobi, Aabraham, Joosef, Mooses, Daniel, Jesaja, Jeremias, Ezekiel, Nehemiah. Jeesus Nasaretista.

Evankeliumi Luukkaan mukaan. 24:25

25. "Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? 26 Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa." 27 Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu."

Matteus 5:18.

17. "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. 18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 19 Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. 20 Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Kristuksen kirkko sisältä uskovaisia ihmisiä, ketkä uskovat Jumalan sanaan, sellaisenaan kun se on pyhässä raamatussa kirjoitettu. Ei sitä voi määritellä uudestaan.

Mies on mies, ja nainen on nainen. Avioliitossa miehestä ja naisesta tulee yksi liha. Kunnioittamalla Luojan lakeja, avioliitto elämässä, sitten se avioliitto on siunattu, kun elävät rakkauden hengen sisällä.

Matteus 19:5.

4 Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?" 5 Ja hän jatkoi: "Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. 6 He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Sitä liitoa mikä tekee miehen ja naisen yhdeksi lihaksi, ei voi uudestaan määritellä, se on totuus mitä ihmiset ovat kunnioittaneet tuhansia vuosia.

Kumpi tuli ensiksi? Kana vai muna?

Miten ihminen pääsee vapaaksi epäuskosta?

Tärkeä lähtökohta on jokaisen tajuta, mikä on hänen oma taju? Missä menee henkilön oman tajunnan rajat itsestä?

Sitten kun sen tajuaa itsestä, sitten tajuta että Luoja Jumalasta, on kirjoitettu yli 3000 vuotta.

Mikä oli niiden ihmisten tajunta itsestä? Viime 3450 vuoden aikana? Mitä he ajoivat takaa? Unohtivatko itsensä siinä määrin että ajatukset ulottuivat suuremman tajuntaan?

Tajuntaa voi verrata vaikkapa ajoneuvon vaihde laatikkoon ja kytkin. Vaihde yksi kun on päällä, siinä siten kaikki tajunta kohdistuu ykkös vaihteeseen.

Jos kukaan ei paina kytkintä, sitten ei pääse vaihde 2 tilan vauhtiin.

Ihminen joka ei usko on kuin ajoneuvo missä vaihde on juuttunut kiinni vaihde 1.
Ja sanoo sitten, "ei ole vaihde 2 olemassa", "sellaista vaihde 2 ei ole olemassa".

Ihminen on aina pettänyt itseään, puolustamalla omia haluja ja himoja. Sitten tekaisee omasta mielestä teko syitä miksi ei pidä unohtaa omat halut, himot ja oma tahto. Kun omia haluja, himoja ja omaa tahtoa vahvistaa tarpeeksi kauan, tekemällä tarinaa itselle, siitä sitten muodostuu elämän filosofia oman mielen mukaan.

Suomenkansan kirkon arkkipiispa on täynnä humanistista epäuskoa. Hänellä on enemmän uskoa hänen omille haluille, omalle tahdolle, siitä mitä raamattuun pitäisi kirjoittaa. Humanisti mielen ajattelijat näkevät paljon virheitä raamatussa.

Miksi sitten humanistit haalivat valtion kirkkoon? Jopa Kristuksen kirkkoon, menevät sinne ”vaikuttamaan”.
Olisi enemmän rehellistä humanistien perustaa kansan kirkko, missä ei opeteta raamattua, eikä puhuta Jeesuksen kirkon opetuksesta. Vaan ne viisaammat humanistit opettavat heidän omia oppeja, humanistien nimessä.

Re: "Myönteinen vastaus kumpaan tahansa kysymykseen pakottaa kysymään: onko arkkipiispa tehtäviensä tasalla?"

Vastaus: Arkkipiispa ei ole kristuksen kirkon tehtävien tasolla. No sir.

Hän voisi toimia humanisti työn tekijänä, mutta ei voi toimia kristuksen kirkon arkkipiispana, kun ei edes noudata, tai usko Jeesuksen opetukseen.

Ei ole mitään perusteita, sitten olla kirkon virassa, Kristuksen kirkossa, jos ei edes usko Kristuksen kirkon opetukseen.

Vesa Leinonen

Re: "Myönteinen vastaus kumpaan tahansa kysymykseen pakottaa kysymään: onko arkkipiispa tehtäviensä tasalla?"

Suomen ELK Arkkipiispa johti omalla virka asemalla, ja vaikutuksella, monia kansalaisia ja politiikkoja harhaan, esittämällä sellaista että hän olisi tienny mikä on kristuksen tahto.

Kuka vaan ihminen olettaisi sellaista:

1. että Arkkipiispa pitäisi tietää mikä on kristuksen tahto.
2. että arkkipiispa tekisi kristuksen tahdon.

Johdattamalla eduskunta politiikkoja harhaan, omalla esimerkillä, johti monet tietämättömät ihmiset harhaan kun äänestivät homo avioliitto laista.

Oikea esimerkki kirkon johtajalta on aina selventää sitä mikä on kristuksen tahto.
Selventää mikä on Jumalan tahto suhteessa Jumalan laki.

Poikkeuksia kyllä on ollut historiassa,e.m.
A. Papit Adolf Hitlerin hallituksessa. Juutalaisten tuhossa.
B. Papit alistuivat Josef Stalinin tahdolle, kirkon johtajien roolissa, kristittyjen surmat, miljoonia sai surmansa.

Humanistinen uskonto on johtanut monet harhaan. Pois kristuksen kirkon totuudesta.

Juha Kuittinen

Arkkipiispa ei ole tehtäviensä tasalla ja Ekumenia on eksytys.

http://www.kotipetripaavola.com/ekumenia.html

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Hyvä vain, että arkkipiispa puolustaa läntisiä arvoja ortodoksien ja Venäjän pimeyttä vastaan.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Niinpä. Venäjän ortodoksinen kirkko se uskonpuhdistusta kaipaisi.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Myös Suomen. Ihmisten yhdenvertaisuus ei sitä kiinnosta. Mokoman instituution ei pitäisi saada nauttia verotusoikeutta ja muuta yhteiskunnan hyysäämistä.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Hassua, että tuo homous on niin tärkeää, että dialogi kaatuu yhteen homokantaan.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

#9. Tässä tunnetun rovastin oma käsitys homoudesta ja nykykirkosta: "Välistä tuntuu kuin se olisi koko kirkkomme tärkein tehtävä." Onko siten kirkko hairahtunut päätehtävästään ja opeistaan? Onko sateenkaariajattelu vallannut kirkon?

Kirkon ja papiston keskeisin tehtävä on saarnata armosta ja uskosta ja pelastuksesta. "Älkää tuomitko ettei teitä tuomittaisi."

http://ansjout.puheenvuoro.uusisuomi.fi/31276-homo...

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Onko tietty osa lutherilaisista piispoista ja papeista pelkkiä leipäpappeja ja tuuliviirejä, jotka mukautuvat ajan muotivirtausten mukaan? Raamattukin on heille vain satukirja tai pelkkä historiallinen kertomus. Ovatko he enemmänkin sielunvihollisen kuin Jumalan asialla? Mitähän Martti Luther sanoisi näille kirkonpalvelijoille? Ovatko he enemmänkin pahennukseksi kirkolle kuin sen arvostusta nostamassa? Tekevätkö he myyräntyötä kirkossa?

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Suuret linjat ovat täysin kateissa.

Mielestäni kaikkien kristinuskoon perustuvien kirkkojen on syytä yhteisvoimin ottaa vastaan islamin haasteet.

Arkkipiispa Kari Mäkisen voidaan nyt hyvällä syyllä väittää olevan islamin asialla.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

No jos rehellisiä ollaan, niin islamin homomyönteisyys ei ole ainakaan minun silmääni pistänyt. Että tässä mielessä ortodoksit ja katoliset ovat kyllä enempi islamin asialla.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Toistan kommenttisi vahvistamana :

Suuret linjat ovat täysin kateissa.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää Vastaus kommenttiin #16

Siitä olen kyllä samaa mieltä. En usko että Jumala on niin pikkusieluinen että Häntä kiinnostaa loputtomasti se mitä ihmiset makuuhuoneissaan tekevät ja kenen kanssa.

Raaamattu puhuu suurista asioista, elämästä ja kuolemasta, mutta enemmän elämästä. Se ei käsittele marginaalisia asioita kuten ihmisten seksuaalisen käyttäymisen eri muodot. Homous on ehkä poikkeavaa, mutta harmitonta yhtä kaikki.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Senkö takia sotiemme veteraanit antoivat suurimman uhrilahjansa, että Suomen evankelisluterilainen kirkko alkaisi nöyristelemään idän pakanakirkkoa?

Mitäs jos oltaisiin suomettumatta ja Suomi suuntautuisi länteen (kuin muut pohjoismaat ja vaikkapa USA), eikä välittäisi pitkän vertaa mitä mieltä Venäjän harhaoppinen kirkko on jostain asiasta mieltä.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

#13.JN. Kerropa suuressa viisaudessasi koko Suomelle millainen on harhaoppinen kirkko ja millainen ei? Millainen ihminen on uskossaan oikeaoppinen ja millainen ei? Ketkä ovat fariseuksia ja ketkä kerettiläisiä Suomessa?

Ovatko paavi tai Suomen arkkipiispa taikka kirkkoisä Johannes "Kultasuu" Krysostomos erehtymättömiä uskossaan taikka epäuskossaan? Vai pitääkö latinan sananlasku: "Humanun errare est et errare humanum est" paikkansa?? MILLÄ MITALLA em. asiat punnitaan "tieteellisestikin" katsoen? MUTU- spekulaatiot eivät nyt riitä.

Toimituksen poiminnat